Κερδίζω χρήματα χρησιμοποιώντας υφασμάτινες πάνες;

Κατά κανόνα, ότι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί είναι μακροπρόθεσμα φθηνότερο από κάτι αντίστοιχο μιας χρήσης. Οι περισσότεροι γονείς χρησιμοποιούν 6-8 χιλιάδες πάνες για ένα παιδί, από τη στιγμή που θα γεννηθεί μέχρι την ηλικία των τριών ετών. Αυτό αντιστοιχεί σε 1500 με 2000 ευρώ για κάθε παιδί, χρήματα τα οποία έγιναν ένας τεράστιος σωρός σκουπίδια και δεν αντιστοιχούν σε κάτι που μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί. Κατά μέσο όρο, οι επαναχρησιμοποιούμενες πάνες θα κοστίσουν από 250 μέχρι 600 ευρώ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα και επιπρόσθετα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε δεύτερο ή ακόμα και τρίτο παιδί. Το κέρδος είναι σημαντικό ακόμα και αν συνυπολογίσει κανείς το κόστος για ρεύμα, νερό και απορρυπαντικό για την καθαριότητά τους. Συνεπώς, η χρήση της πλενόμενης πάνας ανακουφίζει τον ήδη βεβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *